Witamy na naszej stronie !!!
logo
woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Moszczenica, Moszczenica 250, 38 - 321 Moszczenica, tel. (18)-35-41-007, sp.moszczenica@op.pl

Aktualizacja: 20.04.2018 r.

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica trzeciej kadencji

radniW dniu 22 marca odbyła pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica trzeciej kadencji. Na Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się uroczysta i szczególnie ważna Sesja. Obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jerzy Wałęga, Sekretarz Gminy Teresa Brągiel, Skarbnik Jolanta Bielewicz, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Staszkówce Iwona Cygnarowicz, opiekun MRG - Dyrektor Zespołu Szkół w Moszczenicy Witold Bogdan.

Zgodzie ze Statutem MRG sesję zwołał i prowadził do czasu wyboru nowego Przewodniczącego - Patryk Gryradniboś - Przewodniczący MRG II kadencji.

Po czynnościach proceduralnych przedstawiciel Gminnej Komisji Wyborczej - Martyna Mruk - odczytała Protokół z przebiegu głosowania z wyborów w dniu 18 grudnia 2017 r. Następnie Pan Wójt odebrał ślubowanie nowych radnych. Pan Wójt odczytał tekst ślubowania a Radni wypowiedzieli z przejęciem: "ślubuję!". Następnie Wójt wręczył zaśœwiadczenia o wyborze na Radnych.

radniPo okolicznościowym przemówieniu Wójta, rozpoczęła się najbardziej oczekiwana część: głosowania na członków prezydium i poszczególnych komisji. Powołano Komisję skrutacyjną, która sprawnie przeprowadziła trzy tajne głosowania, w których wybrano prezydium. Przewodniczącą Rady została Małgorzata Więcek, Wiceprzewodniczącą Natalia Łaś, a sekretarzem Julia Turek.

radniNa pierwsze robocze posiedzenie Rady będą zapewne przygotowane ciekawe pomysły i propozycje Radnych. Wszyscy uczestnicy sesji - radni i goście - wyrażają nadzieję, że nowa Młodzieżowa Rada wpłynie na dalsze wzmocnienie demokracji i będzie korzystna dla młodzieży, dzieci ale również dla całej społeczności gminy.

Opracowanie: opiekun MRG mgr inż. Witold Bogdan

Stowarzyszenie Oświatowe SYNERGIA
wykonał: mgr Waldemar Piotrowski© Copyright SP Moszczenica