Witamy na naszej stronie !!!
logo
woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Moszczenica, Moszczenica 250, 38 - 321 Moszczenica, tel. (18)-35-41-007, sp.moszczenica@op.pl

Aktualizacja: 12.04.2008 r.

> Ścieżka "Księży Las"

ŚCIEŻKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "KSIĘŻY LAS"

mapa trasy ścieżki

Las wita

Ścieżkę wytyczono na terenie lasu Parafii Rzymsko - Katolickiej w Moszczenicy, wchodzącego w skład Pogórza Ciężkowickiego.

Współczesne metody nauczania wskazują na konieczność oparcia procesu dydaktycznego o walory najbliższego środowiska. Stąd za najważniejsze cele tworzenia ścieżki uznaje się:

- oparcie nauczania przyrody na bezpośrednim kontakcie z walorami przyrodniczymi najbliższego środowiska,

- rozwijanie wrażliwości na zjawiska przyrodnicze poprzez zrozumienie zależności między człowiekiem a światem przyrody,

- poznanie przyrody przez samodzielne jej odkrywanie i przeżywanie,

- kształtowanie postaw proekologicznych "zdrowe środowisko - zdrowy człowiek".

Trasę ścieżki o długości ok. 1500 m poprowadzono przez miejsca najbardziej urokliwe i wartościowe przyrodniczo. Wykonano 16 stanowisk, przy których można obserwować ciekawe zjawiska przyrodnicze, szereg chronionych gatunków roślin, a nawet zwierząt.

Jedno z 16 stanowisk Strumień przegrodzony tamą Przyroda jest ciekawa Lekcja w terenie


Trasa ścieżki

I. Tablica informacyjna. II. Funkcje lasu. III. Roślinność terenów podmokłych. IV. Znaczenie małej retencji. V. Stanowisko ochrony bluszczu. VI. Warstwowa budowa lasu. VII. Odnowa lasu. VIII. Drzewa naszych lasów. IX. Mchy . X. Widłaki. XI. Paprocie. XII. Zwierzęta naszych lasów. XIII. Rola owadów w lesie. XIV. Ptaki naszych lasów. XV. Grzyby. XVI. Zapis przeszłości drzewa.


Dyrekcja i Grono Nauczycielskie Szkoły Podstawowej im. B. Wanata w Moszczenicy składają serdeczne podziękowania:

- Nadleśnictwu w Gorlicach oraz Nadleśnictwu w Łosiu za sfinansowanie i wykonanie ścieżki

- Starostwu Powiatowemu w Gorlicach

- Urzędowi Gminy w Moszczenicy

- Firmie Geodezyjnej M. Jędrzejowskiego

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy

- Wszystkim osobom, które wsparły i pomogły w realizacji zadania

Szczególne podziękowania kierowane są na ręce ks. prałata Czesława Muszyńskiego za użyczenie terenu lasu i okazywaną pomoc.


Opracowanie: mgr Renata Konieczny i mgr Mieczysław Mazur

powrót

Stowarzyszenie Oświatowe SYNERGIA
wykonał: mgr Waldemar Piotrowski© Copyright SP Moszczenica