Witamy na naszej stronie !!!
logo
woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Moszczenica, Moszczenica 250, 38 - 321 Moszczenica, tel. (18)-35-41-007, sp.moszczenica@op.pl

Aktualizacja: 12.04.2008 r.

> Biblioteka

Biblioteka

"Dom bez biblioteki,

To jak ciało bez ducha..."

HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Bronisława Wanata w Moszczenicy ma 87 lat. Została założona w 1920 roku. Dowodem na to jest karta rejestracyjna biblioteki, sporządzona w dniu 25 lutego 1948 roku przez Jana Łabudę, ówczesnego nauczyciela szkoły.

Biblioteka została zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym na podstawie art.5 dekretu z dnia 17 kwietnia 1947 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.

Zbiory biblioteczne stanowiły wówczas 283 woluminy oraz 11 tomów czasopism. Liczba czytelników korzystających z biblioteki wynosiła 191; w tym 54 osoby w wieku od 14 do 18 lat, oraz 137 dzieci w wieku do 13 lat.

Biblioteka pracowała od roku założenia tj. 1920 do chwili wybuchu II wojny światowej. W dniu 1 stycznia 1939 roku posiadała 390 pozycji książkowych. Podczas okupacji była nieczynna. Po zakończeniu wojny działalność biblioteki była bardzo trudna i ograniczona, a to ze względu na warunki lokalowe i finansowe wszystkich polskich szkół.

Biblioteka posiadała jedynie wydzielony kąt w sali lekcyjnej. Cały księgozbiór mieścił się w dwóch skromnych szafach. Z biblioteki mogły korzystać dzieci szkoły podstawowej, a także młodzież ucząca się w innych szkołach średnich. Czas otwarcia biblioteki to 1 godzina tygodniowo. Wypożyczanie odbywało się nieodpłatnie.

Przez wiele lat powojennych biblioteka z wielu względów, głównie lokalowych musiała zmieniać swe miejsce. Wędrowała z budynku starej do nowej szkoły, i odwrotnie kilka razy. A od roku 1992 mieściła się w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się przy szkole podstawowej. W lipcu 2004 r. biblioteka została przeniesiona na teren szkoły. Zajmuje teraz dużą klasę wraz z zapleczem, dzięki czemu wygospodarowane zostało sporo miejsca na czytelnię. Od września bibliotekę i czytelnię odwiedza znacznie więcej uczniów. Jest to dodatkowe miejsce, gdzie każdy uczeń może spędzić przyjemnie swój wolny czas.

Książki trafiające do biblioteki pochodzą głównie z kupna, a także z darowizn. Cennym darem stał się dla naszej szkoły księgozbiór rodzinny w liczbie 1282 woluminów, otrzymany od pani Genowefy Michalik, pochodzącej z Moszczenicy.

Obecnie nasza biblioteka liczy 11 123 woluminy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych zbiorów !

Opracowała: mgr Dorota Kozioł

powrót

Stowarzyszenie Oświatowe SYNERGIA
wykonał: mgr Waldemar Piotrowski© Copyright SP Moszczenica