Witamy na naszej stronie !!!
logo
woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Moszczenica, Moszczenica 250, 38 - 321 Moszczenica, tel. (18)-35-41-007, sp.moszczenica@op.pl

> Archiwum wydarzeń

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2008/2009

29 stycznia 2009 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze bieżącego roku szkolnego.

Po obejrzeniu "Jasełek" przygotowanych przez uczniów naszej szkoły rodzice spotkali się z panią dyrektor, mgr Barbarą Bogdan, która dokonała podsumowania pracy szkoły i osiągnięć uczniów.

Pani dyrektor podsumowała także działalność Stowarzyszenia Oświatowego SYNERGIA i UKS-u oraz zakończony w grudniu 2008 projekt "English Teaching".


Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i DziadkaW dniu 23 stycznia 2009 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas: Ia, IIb i IIIb przygotowali część artystyczną składającą się z wierszy oraz piosenek. Dodatkowo uczniowie klasy IIb wykonali kilka piosenek na fletach.

Dzień Babci i DziadkaKlasa IIIb przedstawiła jasełka trochę różniące się od tradycyjnych, mianowicie do stajenki przybywały postacie z różnych bajek. Na koniec dzieci uczęszczające na kurs tańca zaprezentowały jeden z wyuczonych tańców.

Zaproszeni goście zostali poczęstowani pączkiem oraz gorącą herbatką.


miki2008Długo oczekiwany Gość z... Bieguna Północnego

6 grudnia, jak co roku, do naszej szkoły przybył z wizytą Święty Mikołaj. Nie obyło się bez prezentów i słów pochwały. Uczniowie odwdzięczyli Mu się dobrym słowem, piosenką i wierszykami.

miki2008Po takim przyjęciu Święty obiecał, że nie zapomni o nas w przyszłym roku.

Opiekun SU: mgr Waldemar Piotrowski


Akcja "Zostań Świętym Mikołajem"

miki2008W tym roku już po raz piąty nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Przeprowadzeniem tej akcji zajęło się szkolne koło PCK.

miki2008W listopadzie została przeprowadzona zbiórka zabawek dla najbardziej potrzebujących dzieci z regionu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego. Zebraliśmy nie tylko zabawki ale również gry planszowe oraz przybory szkolne i słodycze.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować dzieciom i ich rodzicom za pomoc i często zakup nowych zabawek czy przyborów szkolnych. Całość została zawieziona do Stróż.

miki2008Finał Akcji odbył się 6 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Stróżach. Wyjazd dzieci z naszej gminy został zorganizowany dzięki panu wójtowi Jerzemu Wałęga, który poparł naszą akcję, dzięki czemu mieliśmy zasponsorowany przejazd.

miki2008Z naszej szkoły pojechało 20 dzieci wraz z dwoma opiekunami - panią Dorotą Kozioł i Marią Turek - Łaś. Piętnaścioro dzieci wraz z opiekunami przyłączyło się do nas z Zespołu Szkół w Staszkówce.

miki2008Na spotkanie przybyli przedstawiciele rządu, zostały również przekazane pozdrowienia i podziękowania dla Organizatorów od premiera Polski pana Jarosława Kaczyńskiego. Licznie przybyli również sponsorzy tej akcji. Uczestniczyliśmy w występach grup tanecznych oraz przedstawieniach przygotowanych przez dzieci przedszkolne i szkolne.

miki2008Szczególnym zainteresowaniem cieszył się występ dzieci niesłyszących, które przygotowały przedstawienie pt. "Brzydkie kaczątko". W szczególny sposób wszystkich obecnych na sali zabawiały siostry zakonne dominikanki z Białej Niżnej. Włączały wszystkie dzieci do zabawy oraz wspólnego śpiewu. Na zakończenie całego spotkania wszystkie dzieci, a było ich ponad 1000, otrzymały prezenty, które zostały rozdane oczywiście przez samego Świętego Mikołaja,

Na koniec wszystkie dzieci zostały poczęstowane pączkami.

Opracowanie: mgr MariaTurek - Łaś, opiekun szkolnego koła PCK


"Góra grosza"

W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2008 r. w naszej szkole przeprowadzono akcję "Góra Grosza 2008" pod kierunkiem mgr Krystyny Tarsa. Inicjtorem akcji, jak co roku było Towarzystwo ''Nasz Dom" z siedzibą w Warszawie. Celem było zebranie środków (monet 1gr, 2 gr, 5 gr) na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W akcję włączyli się uczniowie klas I - VI. Szczególnie aktywne były uczennice klas szóstych, które codziennie zbierały monety do puszki. Zebrano łącznie 89 zł 37gr. Powyższa kwota zostanie w całości przekazana Towarzystwu.

Opracowanie: mgr Krystyna Tarsa


sprawdzian kompetencji
Próbny sprawdzian kompetencji klas szóstych
- 25 listopada 2008 r.Podsumowanie projektu "Czerpiemy zdrowie z pobytu nad morzem"

morzeDnia 20 listopada 2008 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Czerpiemy zdrowie z pobytu nad morzem" realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W podsumowaniu udział wzięli: Wójt Gminy Moszczenica mgr Jerzy Wałęga, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Renata Gołębiowska, pani dyrektor mgr Halina Łaś, nauczyciele, rodzice oraz uczestnicy "zielonej szkoły".

morzeUczniowie z naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: mgr Elżbiety Hudzik i mgr Janiny Szczerby. W repertuarze znalazły się wiersze i piosenki o tematyce morskiej. Uroczystość tę uświetniła niecodzienna w naszych stronach inscenizacja pt. "Legenda o nieposłusznej flądrze", przedstawiona przez uczniów z sąsiedniej placówki. Na scenie zaroiło się od ryb, które wykonały przepiękny taniec. Nie zabrakło też surowego Neptuna. Nad jej przygotowaniem czuwały panie: mgr Elżbieta Gąsior i mgr Wiesława Rojek. Program tego podsumowania został wzbogacony prezentacją multimedialną, która przypomniała najciekawsze miejsca pobytu dzieci nad morzem.

morzeWręczono również nagrody laureatom konkursów organizowanych w Ustce. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia "Szkoły Odkrywców" i drobne upominki znad morza. W części towarzyskiej przygotowano dla gości poczęstunek i zorganizowano pożegnalną dyskotekę.

Opracowanie: mgr Janina Szczerba


Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Święto NiepodległościDzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość.

W 90 rocznicę tego ważnego święta 7 listopada społeczność naszej szkoły uczestniczyła w okolicznościowym apelu. Uroczystą akademię pod kierunkiem nauczycieli: J. Gryga, A. Potok i J. Wypaska przygotowały połączone siły uczniów klas V i VI oraz chór szkolny. Święto NiepodległościW montażu słowno - muzycznym pod hasłem "Nasze drogi ku wolności..." uczniowie przybliżyli najważniejsze fakty z historii naszego kraju, które pozwoliły wrócić Polsce na mapę Europy.

Ta sama grupa 9 listopada reprezentowała szkołę na mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Opracowanie: mgr Anna Potok


Prelekcja multimedialna nadleśnictwa

prelekcjaW dniu 4 listopada odbyła się prelekcja multimedialna dla uczniów kl. IV - VI, przeprowadzona przez pracownika Nadleśnictwa w Gorlicach. Spotkanie przybliżyło uczniom tematykę roślin i zwierząt chronionych występujących na terenie nadleśnictwa. Organizator: mgr Renata Konieczny.

sosnaW tym dniu również została zasadzona przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy "Papieska Sosna" - drzewo wyhodowane z nasion poświęconych przez Papieża Benedykta XVI. Drzewo wraz z certyfikatem zostało przekazane naszej szkole przez Nadleśnictwo w Gorlicach w ramach współpracy szklonego koła LOP z Lasami Państwowymi.

Opracowanie: mgr Renata Konieczny


PasowaniePasowanie na ucznia

Uroczystość pasowania uczniów na stałe weszła do kalendarza wydarzeń w naszej szkole. Miała ona miejsce 31 października 2008 r. Na tę okoliczność zaproszono panią dyrektor mgr Barbarę Bogdan, dzieci z przedszkola wraz z wychowawczyniami, rodziców oraz starszych kolegów. W obecności zaproszonych gości mali gospodarze przedstawili pouczający i humorystyczny program o tematyce szkolnej, przygotowany pod kierunkiem pań: mgr Teresy Wojnarskiej i mgr Janiny Szczerby. PasowanieW programie nie zapomniano również o naszym patronie Bronisławie Wanacie. Do uroczystości włączyli się także uczniowie z klas czwartych, którzy wystąpili w roli duszków.

PasowaniePani dyrektor pasowała dzieci ogromnym ołówkiem, który już kilka dni wcześniej budził ich ciekawość i zainteresowanie. W poczet uczniów zostało przyjętych czterdziestu jeden pierwszoklasistów.

PasowanieW tym dniu odbyło się również pasowanie na czytelnika. Uczennice z klasy III b pod kierunkiem mgr Doroty Kozioł zaprezentowały krótki program jak należy szanować książki oraz jakie życzenia mają książki wobec małych czytelników.

Na koniec nowo pasowani uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i kolorowe książeczki.

Zapewne była ona wielkim przeżyciem dla dzieci jak również dla rodziców.

Opracowanie: mgr Janina Szczerba


VIII DZIEŃ PAPIESKI

"Bóg rysuje każdemu życiu ludzkiemu

drogę niepowtarzalną, bezpowrotną ...

Na tej drodze spotyka człowieka Pan.

Czasem, kiedy nie umiemy Go rozpoznać,

Woła po imieniu ..."

Dzień PapieskiTe przepiękne słowa wiersza pt. "Spotkanie" Zofii Zawidzkiej stały się mottem wieczoru poetyckiego z okazji Dnia Papieskiego, który odbył się w naszej szkole 16 października 2008 r.

Nikomu z nas nie trzeba mówić, jak ważną postacią, autorytetem współczesnego świata jest Jan Paweł II. Każdy wie, iż był On nie tylko Głową Kościoła, ale też twórcą - poetą, pisarzem. Właśnie Jemu zostało poświęcone to spotkanie.

Dzień PapieskiUroczystość tę zaszczycili swoją obecnością goście, m. in. Wójt Gminy mgr Jerzy Wałęga, pan Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Witold Bogdan, ksiądz proboszcz mgr Tadeusz Machał, katecheta mgr Piotr Wróbel, pani dyrektor mgr Barbara Bogdan, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Akademię przygotowali uczniowie klas IV - VI pod kierunkiem pań mgr Anny Potok, mgr Jadwigi Gryga oraz pana mgr Jana Wypaska.

Ten skromny program był cząstką hołdu, jaki nasz naród składa nieustannie Wielkiemu Papieżowi, który jest również Wielkim Polakiem. Niech pamięć o Nim tkwi głęboko w naszych sercach.

Opracowanie: mgr Jadwiga Gryga


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14XDnia 13 października 2008 r. o godz. 13.00 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów klas drugich pod kierunkiem pani Magdaleny Zielińskiej i pani Krystyny Tarsa. Na uroczystość przybyli nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni goście z Kurimy. 14XImprezę uświetniły recytowane wiersze, które były przeplatane piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem pana Jana Wypaska. Oprócz wierszy dzieci pokazały krótką inscenizację oraz taniec.

Opracowanie: mgr Krystyna Tarsa


ZIELONA SZKOŁA - USTKA 2008

W dniach od 24. 09. 2008 r. do 5. 10. 2008 r. uczniowie z naszej szkoły i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce uczestniczyli w zajęciach "zielonej szkoły" w Ustce. W trakcie pobytu realizowano projekt "Czerpiemy zdrowie z pobytu nad morzem", zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zasad i trybu realizacji projektu w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z dnia 1. 08. 2008 r. Koordynatorem projektu była pani dyrektor mgr Halina Łaś, a kierownikiem tego przedsięwzięcia mgr Wiesława Rojek. Osobami wspierającymi, a zarazem opiekunami byli: mgr Elżbieta Hudzik, mgr Elżbieta Gąsior, mgr Szymon Łaś, mgr Janina Szczerba oraz pan Michał Bąk. Pozyskane środki finansowe pomogły w dużym stopniu uatrakcyjnić pobyt dzieci.

UstkaDla niektórych było to pierwsze, bezpośrednie spotkanie z Bałtykiem. Codziennie wszyscy wędrowali nad morze, by wdychać zdrowe, nadmorskie powietrze i podziwiać wspaniałe widoki. Mieli okazję pojechać na wycieczkę autokarową do Gdyni i Gdańska. Niemałą atrakcją był dla dzieci rejs statkiem "Danuta" w Gdyni, w czasie którego oglądali port i podziwiali piękno Zatoki Gdańskiej.

UstkaW Gdańsku spacerowali po Starym Mieście. Zwiedzili Dwór Artusa oraz wstąpili do Bramy Zielonej, w której zachwycali się znakomitą, prywatną kolekcją bursztynów "Myrty". Byli w manufakturze cukierniczej z pokazem wyrobów oraz degustacją słodyczy.

UstkaZ całą pewnością uczestnicy "zielonej szkoły" zapamiętali wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego, w którym mieli możliwość poznać florę i faunę tego regionu. O codziennym życiu Słowińców dowiedzieli się w Skansenie Wsi Słowińskiej w Klukach. W Ustce zwiedzili Muzeum Ziemi Usteckiej i Mineralogiczne. UstkaUdali się także do latarni morskiej, z której rozciągał się przepiękny widok na morze, wstęgę plaży, deptak nadmorski, miasto i okolice.

Czas spędzony w Parku Wodnym w Darłówku, w basenie z wodą morską na długo pozostanie w ich pamięci. Uczestniczyli w zabiegach fizykoterapeutycznych: inhalacje, sollux i solaris. Przeprowadzono także zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowego i higienicznego trybu życia oraz prelekcje na temat szkodliwości palenia papierosów. Organizowano zajęcia programowe: plastyczne, muzyczne, literackie i ruchowe.Ustka

Grupę integrowały ciekawe konkurencje sportowe na plaży, wspólne ognisko, konkursy i dyskoteka.

Trudno opisać wrażenia , które towarzyszyły. To trzeba zobaczyć i przeżyć.

Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wyjazdu na "zieloną szkołę" nad morze.


Wycieczka klas III

Klasy IIIDnia 23 września 2008 r. uczniowie klas III pod opieką wychowawczyń - pani mgr Katarzyny Gawlik i pani mgr Marii Turek - Łaś oraz pani mgr Doroty Kozioł zwiedzili budynek Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i posłuchali ciekawych informacji na temat pracy policjantów.

Klasy IIIW tym też dniu uczniowie zwiedzili budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Zobaczyli bogato wyposażone wozy strażackie i również posłuchali ciekawych informacji na temat pracy strażaków.

Opracowanie: mgr Maria Turek - Łaś


Sprzątanie Świata

W ramach obchodów Sprzątania Świata szkolne koło LOP we wrześniu 2008 roku, pod opieką mgr Renaty Konieczny wysprzątało trasę Ścieżki Ekologicznej "Księży Las" z licznie pozostawionych śmieci i odpadów.


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

1 września 2008 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. O 8:00 ucziowie, ich rodzice oraz nauczyciele zebrali się na uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Moszczenicy. Po nabożeństwie wszyscy udali się do budyku szkoły, gdzie pani dyrektor mgr Barbara Bogdan oficjalnie zainaugurowała nowy rok szkolny 2008/2009.


LETNI WYPOCZYNEK

W dniach od 17 - 24 sierpnia 2008 r. odbyła się półkolonia letnia dla dzieci ze Szkoły Postawowej w Moszczenicy. LatoProgram półkolonii opracowany został przez jej organizatorów: Magdalenę Zielińską, Krystynę Tarsa oraz ks. Bartłomieja Musiała. Realizacja założonego projektu była możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu Gminy Moszczenica.

Zajęcia organizowane były w formie:

Lato- wycieczek (do Stadniny Koni Huculskich w Regietowie),

- spotkań z ciekawymi ludzmi (rozmowa z Łemkiem, zapoznanie z kulturą łemkowską),

- wycieczek pieszych (do gospodarstwa agroturystycznego państwa Jędrusiaków),

Lato- zajęć warsztatowych pokazujących nowe i ciekawe techniki plastyczne (omigami, kirigami, decoupage, bibułkarstwo),

- zajęć sportowych, zabaw przy muzyce.Lato

Dzieci otrzymywały ciepłe posiłki, kanapki. Największą frajdą były noclegi na terenie szkoły. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę z pamiątkowym napisem oraz płytę DVD ze zdjęciami. Zakupiono również nagrody i upominki.

LatoW imieniu uczestników półkolonii oraz jej organizatorów dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy panu mgr Jerzemu Wałędze oraz panu Andrzejowi Górskiemu za przyznanie środków finansowych dzięki którym możliwa była realizacja założonego projektu. Dziękujemy również koleżankom i kolegom za dodatkową pomoc:Lato

- p. Elżbiecie Hudzik

- p. Janinie Szczerba

- p. Katarzynie Gawlik

- p. Teresie Wojnarskiej

- p. Dorocie Kozioł

- p. Marii Turek - Łaś

- p. Krzysztofowi Nowakowi

- p. Szymonowi Łasiowi.

Opracowanie: mgr Krystyna Tarsa

powrót

Stowarzyszenie Oświatowe SYNERGIA
wykonał: mgr Waldemar Piotrowski© Copyright SP Moszczenica